Uudiskohteet

Tarjoamme kattavaa LVI -urakointia sekä uudis-, että saneerauskohteisiin. Asiakkaitamme ovat taloyhtiöt, yritykset ja kunnat.

Asiakaslähtöistä LVIA urakointia uudis- ja saneerauskohteisiin

  • LVI työt KVR urakkana
  • Käyttövesi
  • Ilmanvaihto
  • Ulkopuoliset viemärit
  • Rakennusautomaatio
  • Lämmitysjärjestelmät
  • Maalämpöjärjestelmät

Kokemuksiemme mukaan onnistuneen LVI -urakan edellytykset ovat:

Urakan selonteko- ja alkuvaihe: Tarkistetaan hankesuunnitelmat ja kartoitetaan lisätöiden riskipaikat; näin toteutussuunnittelu voidaan tehdä kokonaistaloudellisinta ratkaisua etsien. Tarvittaessa selvitetään lvi- urakan toteutuksen vaikutukset tilojen käyttäjille.

Sovitaan hankkeen aikaiset informaatiokäytännöt.

Töiden aiheuttamien haittojen minimointi: mikäli asiakas käyttää tiloja urakan ajan, tulee LVI -töistä tulevat haitat pitää minimissä. Toimivalla toteutussuunnittelulla haitta -aikoja voidaan lyhentää merkittävästi.

Rakennus- ja LVI-teknisten vaatimusten ja vaikutusten kokonaisvaltainen ymmärtäminen.

Toimiva projektinhallinta ja pitävät aikataulut.

Asennustyö tehdään laadukkaasti hyvää rakentamistapaa ja lainsäädäntöä noudattaen.

Käyttöönoton jälkeiset tehtävät: asiakkaan kanssa määritellyllä tavalla.

LVI –ratkaisujen tarkoitus on helpottaa kiinteistön käyttöä ja asumista turvallisella ja kestävällä tavalla. Tämä ei synny pelkästään teknisiin yksityiskohtiin keskittymällä, vaan ottamalla huomioon kiinteistöä käyttävät ihmiset. Teknisten ratkaisujen on aina palveltava asiakkaan tarpeita ja tavoitteita.

Kun LVI –työt on tehty hyvin ja asennuksen laadusta on pidetty huolta mm. sisäisten tarkistuslistojen avulla, on helppo hoitaa käyttöönoton jälkeiset tehtävät ja näin varmistaa urakan onnistunut lopputulos.